Med lidenskap for friluftsliv, natur og miljøvern

Søk
Close this search box.

Usikker is – å gå gjennom isen

usikker is, å gå gjennom isen, ispigger, livline

Noen vann har usikker is. Dette innlegget handler om utstyr og metoder for å berge seg på land hvis den knekker. Det skilles mellom stålis, sørpeis og våris/nålis. Stikkord i dette innlegget kan være ispigger, isstav og livline. Vis spesiell oppmerksomhet til isen på regulerte vann. Å gå gjennom isen er en ubehagelig og farlig opplevelse.

Kan klimaendringen føre til usikker is?

Temperaturen de siste årene er blitt høyere. Vintrene har blitt kortere og det kommer mer nedbør nå enn før. Det har derfor blitt mindre stålis og mer sørpeis.

Da sier det seg selv at det blir dårligere islegging. Spesielt når det kommer mye snø og regn. At vintrene har blitt kortere, gjør også at vårisen kommer tidligere.

Dette er noe vi som turmennesker må ta med i betraktning når vi skal vurdere sikkerheten. Å gå gjennom isen er en uhyggelig og farlig opplevelse.

Dessuten vises dette veldig godt for oss som har levd en stund. Vi har det ferskt i minnet når det var skikkelig is om vintrene – hver vinter. Det er det ikke lenger. Faktisk, så er det flere år siden det var is i det hele tatt her jeg bor, og mange andre steder.

isen på regulerte vann, usikker is, stålis ?
Isen på Ranelva 11. februar. 2020. For noen år siden var det islagt her hver vinter.

Turgåere på usikker is

Det er bare å innse at vi turgåere som regel er dårligere utrustet med sikringsutstyr enn andre. Ofte vil vi gjerne spare vekt i ryggsekken. Men jeg har inntrykk av at kunnskapen om isen er høy.

Det er ofte å se noen som går på tur alene også. Kameratredning er utelukket i disse tilfellene.

Det sikreste er rett og slett å holde seg på land. Gå heller rundt vannene hvis det er mulig.

For isfiskere blir dette umulig. Men som sagt, så vet de fleste turgåere og isfiskere mye om isens sikkerhet. I områder med vannmagasiner, så kreves det også spesiell kunnskap om isen på regulerte vann.

Det er to ting som vi bør ha med på usikker is; og det er ullundertøy og ispigger. Vi skal heller ikke glemme kameratredning, som er en av de viktigste faktorene.

Ispiggene kan til nød erstattes med skistavene. Men ullundertøyet er vanskelig å erstatte. Hvorfor er det det?

Å gå gjennom isen fører raskt til faretruende nedkjøling. Her kan ullundertøy direkte mot huden redde deg:

Når du blir våt, så vil kroppen varme opp det kalde vannet til en viss grad. Ull har en egen evne til å holde på dette vannet. Det gjør at det oppvarmede vannet  beholdes lengre i ull enn andre tekstil. Tiden frem til alvorlig nedkjøling blir derfor forlenget, og denne tiden kan du bruke til å komme deg på land.

Bomullsundertøy er «faretruende iskaldt». Det sveller når det blir vått og vannet skiftes stadig ut til nytt kaldt vann.

Ullundertøy innerst mot huden har reddet liv til folk som har forlist på sjøen.

Les Ullundertøy for allergikere og atopisk eksem

Det finnes tre hovedtyper is

Her får du en definisjon av stålis, sørpeis og våris

Stålis

Dette er som regel den første som legger seg om høsten. Stålis er gjennomsiktig og har lite luftbobler. Flere luftbobler gir svakere is. Det er den sterkeste istypen, og blir skjeldent mer enn 70 centimeter tykk.

For at det skal bli stålis, så må det ikke snø under tilfrysinga om høsten. Lange perioder med kulde uten nedbør er det beste.

Sørpeis

Sørpe som fryser, kalles sørpeis. Den legger seg som regel oppå stålisen. Fargen er lysere og den er også svakere.

Våris (andre navn: stavis, nålis)

Under smeltinga om våren, så forandrer krystallstrukturen i isen seg. Da får vi våris, også kalt stavis og nålis. Dette er den svakeste isen.

Den kan bli så svak, at den ikke tåler at du drar deg opp av råka med ispigger. Du bare bryter isen igjen når du kommer deg opp på isflaket. Det kan hende  at du må slå deg gjennom isen helt til land.

Gir strømmende vann usikker is?

Ja, for vannet fryser senere/ dårligere der det beveger seg. For eksempel innløps- og utløpsoser, terskler og sund er usikre plasser. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Det er spesielt usikker is på regulerte vann - hvorfor?

I områder omkring inntak og utløp av overføringstunneler, og større områder i sund og elveos, er det større strømhastighet. Dette kommer av den store variasjonen i reguleringshøyden.

Det kan oppstå store sprekker i isen langs land. Særlig der det er bratt. Dette er fordi isen knekker når vannet minker.

Langs land kan det også være tynnere is og overvann. 

Les mer om isen på regulerte vann: varsom.no/isskolen/regulerte-vann

Et eksempel fra regulert vann i Sør-Norge 2014

00:02:11

Start video

Vedlikeholdsleder Dagfinn Listaul i Skagerak Kraft forteller fra den milde og nedbørsrike vinteren i Sør-Norge 2014. Regulerte vann er ikke å spøke med.

Vi går gjennom isen

Trening på å komme seg opp igjen

Monsen og Mattis går gjennom isen og trener på å komme seg opp igjen

00:13:55

Start video

Disse tre gutta bryter isen med vilje, for å vise hvordan man kommer opp igjen. Det er også en del prat om sikkerhetsutstyr, og opplevelsen med å havne i det iskalde vannet.

Skillelinjer i isen

Viser at det er usikker is - Isskolen

00:00:48

Start video

Denne videoen handler spesielt om «skillelinjer» i isen. Man bør hvite hva dette er. Kort og grei forklaring. 

Bruk av ispigger for å komme seg opp av isen

Isskolen

00:00:46

Start video

Og her ser vi bruk av det viktigste utstyret man bør ha på usikker is; nemlig ispigger.

Du kan også bruke skistavene som ispigger

Til nød, så går det an å bruke skistavene som ispigger. Du bruker dem til å hugge fast i iskanten, slik at du klarer å dra deg på land. Ikke reis deg opp på isen nær råka, for da kan den bryte igjen.

Hold i stavene så lavt som mulig nede ved trinsene når du bruker dem.

Lenker

Om isen på regulerte vann. Her forklares de fleste usikre momentene med regulerte vann.

Viser isforholdene over hele landet gjennom hele vinteren.

Registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner, som snø, vann, jord, is.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.

Sammendrag

 

 

  • Det er tynnere is ved inn og utos.

 

  • Rennende vann er mer ustabil enn stillestående.

 

 

  • Bruk ullundertøy når du går på isen.

 

  • Spark av deg ski og ryggsekk hvis du går gjennom isen.

 

  • Sikkerhetsutstyr kan være livline, ispigger og isstav.

 

  • Det viktigste sikkerhetsutstyret er ispigger. De bør henge i en snor rundt nakken når du går over isen.

 

 

Mer om å øke sikkerheten Forbered sikkerheten på tur

Les også:

DEL:
DEL:

Innhold

SE OGSÅ