Med lidenskap for friluftsliv, natur og miljøvern

Søk
Close this search box.
Større turkart, nye turkart, 1: 100 000, Større målestokk, målestokk 1: 100 000

Større turkart, med en større målestokk 1: 100 000, er noe jeg alltid har savnet. På lengre turer må man ellers legge kartbladene sammen, og dette er knotede og gir mindre oversikt. Løsningen er da nye turkart som dekker hele området. Men til vanlige turer er fremdeles 1: 50 000 (N50) best egnet.

Sitat fra kartverket.no: Kartverket opprettholder tinglysing og alle tjenester under koronakrisen, og har beredskapsplaner klare dersom mange av våre ansatte blir syke.

Kartverket forklarer om større turkart

00:01:25

Kartverket forteller om den nye kartserien.

Lenke

Full forklaring av dette datasettet. Her kan du også laste ned kartene.

Om større turkart til lengre turer

Av og til er turen lengre enn det som et vanlig turkart i målestokk 1: 50 000 dekker. Da må du legge kartbladene sammen for å se hvor du skal gå videre. Det er nokså knotete å få stier, elver, høydekurver osv, til å stemme overens mellom de to kartbladene. Da trenger du en større målestokk. Det er ikke alltid to kart passer helt nøyaktig sammen heller, selv om man legger kartene riktig. 

Kartverket lanserte større turkart den 9. mars

Målestokk 1: 100 000

Det er derfor gledelig å melde, at Kartverket har kommet med et  turkart i større målestokk. Det heter N100 (målestokk 1: 100 000), og er et tillegg til de nåværende turkartene N50 (målestokk 1: 50 000). De er automatisk generert fra N50 kartene. De dekker Fastlands-Norge og stopper mot nabolandene og territorialgrensen i havet.

Men, 1:50 000 (N50) er fremdeles best til vanlige turer

Det er ikke alltid store målestokker er bra. De viser mindre detaljer, som du gjerne vil se der du skal gå. På de vanlige turene er 1: 50 000 best. 

Kart i målestokk 1: 100 000 (N100) passer til større fjellområder, for eksempel slike som Hardangervidda. På slike turer bør du skaffe deg større turkart; nye turkart fra N100 serien.

DEL:
DEL:

Innhold

SE OGSÅ