Å sette opp telt i vind

 

 

 

 

 

Hurtig gjennomgang

 

 

Forklaringer:

 • Barduner: De snorene som strammer teltduken.
 • Teltplugger: Aluminiumsplugger for å feste teltet og bardunene i marka med.
 • Vanlig skrift: Normalt vær og vind.
 • Rød skrift: Sterk vind.
 • Rød pil: Vindretning.

 

Det er avgjørende at du pakker teltet riktig sammen før du drar på tur.

Pakk teltet rett

løkker ut av posen

Løkker til teltpluggene mot vinden.

To løkker til teltpluggene skal stikke ut av posen. Det er pluggløkkene på den siden av teltet som skal vende mot vinden.
Bardunsnorene kan rulles sammen slik at de ikke hekter seg sammen til du skal sette det opp igjen.
Rull teltet sammen slik du vil, bare de to pluggløkkene stikker ut av posen.

 

Disse pluggløkkene fester du først

Dra mer ut av teltet

Det er disse pluggene du fester først.

Fest en plugg i en av disse løkkene og dra litt av teltet ut av posen før du fester de andre. Ta godt vare på posene til teltet, stengene og pluggene slik at de ikke blir tatt av vinden. Putt dem i lomma.

 

Fest de andre pluggene mot vinden

tre teltplugger

Fest teltpluggene mot vinden først.

Fortsett med å feste pluggene på den siden av teltet som vender mot vinden.

 

Fest resten av teltpluggene

Den første stanga er i

Fest alle plugger. Tre i stanga lengst fra vinden først.

Fest de andre teltpluggene. Tre teltstengene i kanalene. Begynn med den stanga som er lengst bort fra vinden.

I sterk vind kan man tre i teltstengene først – og deretter legge dem ned på marka før man reiser teltet.

 

Ferdig!
Fest bardunen mot vinden først

Reis teltet med å først dra i den bardunen som vender mot vinden. Fest den godt med en plugg.

Er det dårlig pluggfeste eller sterk vind, så kan du legge stein oppå pluggene.
Hvis det er sterk vind når du tar ned teltet igjen, så fjerner du de pluggene som du begynte med når du satte det opp
til slutt.

Les en mer grundig gjennomgang nedenfor  Hvordan sette opp telt i vind

 

 

 

Grundig gjennomgang

 

 

Hvordan sette opp teltet i vind

Test deg selv med noen spørsmål

 

 

Hvordan sette opp teltet i vind

 

 

Forklaringer

 • Barduner: De snorene som strammer teltduken.
 • Teltplugger: Aluminiumsplugger for å feste teltet og bardunene i marka med.
 • Vanlig skrift: Normalt vær og vind.
 • Rød skrift: Sterk vind.
 • Rød pil: Vindretning.

 

Pluggløkkene mot vinden skal stikke ut av posen

løkker ut av posen

La 2 pluggløkker stikke ut av teltposen.

To løkker til teltpluggene skal stikke ut av posen, på den enden av teltet som skal vende mot vinden når du slår det opp.
I stiv kuling kan det være omtrent umulig å sette opp teltet alene hvis det er rullet sammen feil.

Nå har du lagt grunnlaget for å dra på telttur. Ikke alt er likt på alle teltmodeller. Det viktigste for alle modeller, er at løkkene til teltpluggene som skal vende mot vinden stikker ut av posen.

 

Fest den første teltpluggen

fest pluggene som stikker ut av posen først

Fest den ene løkken med en teltplugg først.

Teltpluggene putter du i ei lomme. Hold godt i teltet slik at ikke vinden tar det, og pass på posene til plugger og stenger. Putt dem også i lomma.

 

Fest en teltplugg til

Dra mer ut av teltet

Deretter drar du ut litt mer av teltet og fester den andre løkken med en plugg. Bildet viser bare feste av en plugg.

 

Fest flere teltplugger

tre teltplugger

Fest så de andre teltpluggene som er på vindsiden av teltet.

 

Fest resten av teltpluggene

Fest resten av teltpluggene

Fest resten av pluggene. Tre i den første stanga.

Fest resten av teltpluggene. Deretter kan du begynne å tre teltstengene i kanalene.

Begynn med den stanga som er lengst bort fra vinden.

I sterk vind kan man tre i teltstengene først.

 

Teltets kanalåpninger

Kanalåpningen og enden av stanga, har ofte samme farge

Kanalåpningene der man skal begynne å tre i stengene, er ofte merket med en farge (her er den gul). Den teltstanga som skal inn i en kanal, er merket i enden med samme farge. Da kan det ikke bli feil.

Pass på at enden av stanga havner i den posen eller koppen som er på den andre siden av teltet.

 

Sett teltstanga i koppen

sett stanga i koppen med løs reim

Ha slakk strammereim – og sett stanga i koppen eller posen på motsatt side av teltet.

 

Stram reima til teltstanga

Stram reima

Stram reima til teltstanga. Sjekk at pluggen i marka sitter.

 

Den første teltstanga er i

Den første stanga er i

Den første stanga er i.

Etter at man har satt i den teltstanga som er på motsatt side av vindsiden, så ser teltet nå slik ut.

Tre i de andre stengene.

 

Fest den første bardunen

Fest bardunen mot vinden først

Dra i bardunen mot vinden for å reise teltet.

Fest den øverste bardunen som er mot vinden først. Dra i den slik at teltet reiser seg – og fest den godt med en plugg.

I sterk vind bør du legge en stein på pluggen.

 

Fest de andre bardunene

vinden mot spissen av teltet

Fest og stram alle barduner.

 

Fest så de andre bardunene som er mot vinden. Deretter fester du resten av bardunene med plugger – og strammer dem opp til slutt.

Teltet er nå satt opp med den spisse enden mot vinden. Døra er ikke rett mot den, med på siden.

 • Hvis det er sterk vind når du tar ned teltet igjen, så fjerner du til slutt de pluggene som du begynte med når du satte det opp.
 • Hvis det er riktig mye vind, så kan du begynne å stappe teltet i posen før du løsner disse pluggene.

 

 • I vanlig vær, må du passe på å ha luftelukene åpne.
 • I sterk vind, kan du lukke den som er i mot vinden.
 • Er det dårlig feste for pluggene, eller mye vind, så kan du legge stein oppå dem.
 • Hvis du har stein oppå pluggene, den spisse enden av teltet mot vinden og stramme barduner – så vil ikke teltet bli revet ned av vinden. Av og til kan det bare høres slik ut. Men typen telt må jo være slik at det tåler slikt vær.

 

 

 

 

Test deg selv med noen spørsmål

 

 

 1. Hva bør du passe på når du pakker teltet i posen?
 2. Hvilke plugger skal festes i marka først?
 3. Hvilken side av teltet bør være mot vinden?
 4. Hva gjør du hvis det er dårlig pluggfeste i marka?
 5. Hvordan fester du pluggene i marka hvis det er sterk vind?
 6. Hvilken bardun fester du først?
 7. Tenk deg at det er sterk vind også når du tar ned teltet igjen: Hvilke plugger løsner du til slutt?