Abonner på nettstedet

Motta varsler om nye innlegg via epost.

Bli med blant 92 andre abonnenter

 Arkiv

 Kategorier

 Turutstyr fra flere merker

 Billig telefonabonnement

 Salg av sko, reparasjon av sko og turutstyr

bjarne-hall-skohall, bilde

Bjarne Hall AS Skohall Mo i Rana

 Ta ut en kompasskurs

Bruk av el-sykkel i utmark er nå lovlig

4 april 2017
electric-bicycle, bilde

El-sykkel

Bruk av el-sykkel i utmark er nå lovlig. Men hva skjer da med holdningen til natur og friluftsliv, som er så viktig for naturens framtid?

Det har før vært forbudt å bruke el-sykkelen på stier og ellers i utmarka. Den er nemlig å regne som et motorisert framkomstmiddel.

Vår fossile regjering har blant annet vist seg å være liberal i synet på bruk av snøscooter i utmark, selv om 3 av 4 nordmenn er i mot akkurat dette. 

I følge natur og miljøbarometeret rapport 2014, øker andelen i den norske befolkningen som er i mot motorferdsel i utmark. Vi har altså en regjering som setter lover og regler som går i mot velgernes vilje. Jeg får inderlig håpe at demokratiet virker ved neste stortingsvalg.

el-sykkel-i-naturen, bilde

El-sykkelen reduserer opplevelsen ved å være nært naturen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener at el-sykkel vil være positivt for folkehelsen og at enda flere kan komme seg ut i naturen.

Men det er ikke antallet utfarter i naturen som er problemet, men hvordan folk kommer seg ut. Forhold til naturen vil vi mennesker få når vi forholder oss til den på dens premisser og grenser.

Gjør vi ikke det, så vil heller ikke holdningen til å bevare naturen i framtiden bli på dens grenser og premisser. Dette er hva vi lærer den kommende generasjonen som skal overta naturen etter oss.

Les også Om barn og tur

Forbudet mot el-sykler i utmark har etter regjeringens syn vært unødvendig strengt. Nå sier Vidar Helgesen at el-sykler med liten wattstyrke har ikke så store forskjeller fra vanlige sykler. El-sykler med begrenset wattstyrke og hastighet skiller seg lite fra vanlige sykler, sier Vidar Helgesen.

Forslaget om at bruken av el-sykler skulle begrenses til veier og stier ble for komplisert for regjeringen. Derfor besluttet de å kutte ut begrensningen. El-sykler ble heller likestilt med vanlige sykler og de tillot derfor fri ferdsel.

Kommunene vil likevel kunne bestemme at bruk av el-sykler ikke skal være tillatt i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.

Det er markaloven som gjelder i Oslomarka. Området har egne bestemmelser om motorisert ferdsel. Nå vil de åpne for fri ferdsel for el-sykler også der. Økt tilgjengelighet der du bor er viktig, men løsningen ligger ikke i økt motorisert ferdsel for friske mennesker, kun for bevegelseshemmede.

Les også Friluftslivets uke 2016. (Erna Solberg prater her om at flere må komme seg ut på tur der de bor).

el-sykkel-og-leirbal, bilde

Et bål er alltid nødvendig på tur.

Selve motoren under sykkelsetet er ikke noe problem for meg i det hele tatt. Spesielt når den ikke skader naturen.

Når det gjelder all motorisert ferdsel i utmark, så kan vi høste erfaringen fra de som nå har hatt det en stund:

«Det kommer folk ut i naturen som aldri skulle ha vert der. Uten motorisert kjøretøy har de nemlig aldri kommet seg dit». 

 

Les også Bakgrunnen for denne hjemmesiden

 

Interessen av å bevare naturområder, minsker med økende tilgjengelighet.

 

Kilder for innlegget:
 Natur- og miljøbarometeret Rapport 2014 (nedlasting).
regjeringen.no

 

Jon Arne.

 

KOMMENTARER