Abonner på nettstedet

Motta varsler om nye innlegg via epost.

Bli med blant 91 andre abonnenter

 Arkiv

 Kategorier

 Turutstyr fra flere merker

 Billig telefonabonnement

 Salg av sko, reparasjon av sko og turutstyr

bjarne-hall-skohall, bilde

Bjarne Hall AS Skohall Mo i Rana

 Ta ut en kompasskurs

Kvoten for felling av ulv blir redusert fra 47 til 15 individer i 2017.

19 desember 2016

Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke blir felling av ulv i fire ulverevirer like vel. Det finnes nemlig ikke hjemmel i lov for en slik felling. Departementet sier derfor nei til felling av 32 ulver der det tidligere ble vedtatt å felle 47 dyr .

Les også Den norske regjering og ulvebestanden

 

tegning-av-ulv

 

ulv-tar-rein. illustrasjon.

Malt av Reidar Storsteinhaug.

Etter departementets syn foreligger det ikke stor nok fare for skade på husdyr og tamrein. Et annet vilkår som ikke er oppfylt, er at det finnes andre tilfredstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade. Kvoten for felling av ulv i 2017 settes altså til 15 ulver.

Les også Færre rovdyrskader på husdyr

Det er i Osdalen, Slettås, Kynna og Letjenna at det ikke tillates lisensfelling.

Kilde: regjeringen.no

Jeg ser fram til neste stortingsvalg hvor vi kan kvitte oss med den nåværende regjeringen. Da vil det forhåpentligvis ikke komme flere slike forslag på bordet.

Derfor skal vi tenke mer på dette: MDG

Sitat fra regjeringen.no:

Regjeringen vil i rovviltpolitikken fremover prioritere følgende tiltak:

  • Beredskap som sikrer raske uttak av ulv som utgjør et tilstrekkelig skadepotensial utenfor ulvesonen.
  • Arbeide for å dokumentere ulvens skadepotensial i beiteprioriterte områder.
  • Bevilge midler til effektive tiltak i ulvesonen, inkludert rovdyravvisende gjerder.
  • Styrke samarbeid med rettighetshavere og jegere for ytterligere informasjon og veiledning om forvaltning av elgbestander i yngleområder for ulv.
  • Videreføre den lokale deltakelsen i bestandsovervåkingen av store rovdyr og styrke den der det ikke fungerer godt nok.
  • Vurdere ytterligere tiltak for å lære opp et mindre antall hunder som sporer ulv slik at de kan være tilgjengelig for fellingsoppdrag over et større geografisk område.
  • Utarbeide retningslinjer for dialog mellom nemndene og svenske myndigheter om forvaltning av ulv i grenserevir.
  • Utrede mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.
  • Vurdere mulige ordninger for midler til kommuner med ynglinger innenfor ulvesonen.

Slutt på sitatet.

 


 

ulvepar

Ulvepar.

Jeg kan ikke se at denne prioriteringslisten inneholder noe som har med styrking av den skandinaviske ulvebestanden å gjøre.

Dette til tross for at den totale ulvebestanden i Skandinavia er redusert med tre kull siden 2014.

Vi må huske på at det fremdeles skal felles 15 ulver.

Les derfor Nye tall viser sju ulvekull i norge

 

 

Jon Arne.

 

KOMMENTARER