Fluorstoffer – PFAS – hva er det?

 PFAS finnes i en rekke friluftprodukter

 

produkter-med-pfas

 

Hva er PFAS?

Dette er en del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. PFAS-er frastøter seg smuss og vann svært effektivt. Derfor er de mye brukt i blant annet impregneringer, skismøring, allværsklær og Gore Tex.

For å gjøre det enkelt, så kaller vi det bare PFAS-er eller fluorstoffer.

Hvor finnes PFAS?

Stoffet skilles ut fra klærne ved vask, og havner i kloakken. Det fordamper deretter opp i atmosfæren, og ramler ned med nedbøren hvor som helst på jorda. PFAS-er er derfor funnet i blant annet fisk, fugl, sel, hval, morsmelk, reinsdyr og isbjørn – for å nevne noe.

Hvor farlig er det?

Konsentrasjonen av stoffene øker jo høyere opp i næringskjeden man kommer. Det er svært lite nedbrytbart, og forblir i økosystemet i århundrer.

Studier viser at fluorkarboner kan påvirke immunsystemet, være hormonforstyrrende og skade reproduksjonssystemet til både mennesker og dyr. Noen av stoffene er også kreftfremkallende.

 Kilder: Greenpeace og miljødirektoratet.

 

Greenpeace har foretatt en rekke ekspedisjoner over hele jordkloden for å samle inn prøver. Det kan du se i denne videoen:

 


[/toggle]