Finn vann på vinterturen

 

Man blir lettere dehydrert om vinteren enn om sommeren. Alt etter aktivitetsnivå, så kan man trenge opp til 5 liter vann om dagen. Å bli tørst i vinterfjellet, kan sammenlignes med å bli tørst i Sahara.

Les om væskebalansen

 

lite-vann-i-vinterfjellet

Lite vann på toppene.

 

 

Slik finner du vann

 • Finn et islagt vann. Mellom isen og snøen er det gjerne overvann. Dette kommer av trykket oppå isen av tung snø.
 • Det er størst sjanse for å finne overvann der det er mye snø. Let på den siden av vannet som har ligget mest i le for vinden. Der er det mest fokksnø.
 • Grav deg ned på isen. Du kan stappe med skistaven først for å finne vann.
 • Det kan være få meter mellom steder med og uten overvann.
 • Fyll opp kasserolle og termos.
 • Isoler vannhullet ved å kaste en haug med snø over når du er ferdig. Da er det ikke frosset neste dag. Merk vannhullet for å finne det igjen.
 • Ofte mer overvann på vår/ettervinter.
 • Innos og bekkeos kan ha åpent vann (usikker is).

 

 

 Hvis du må smelte snø

 • Hardpakket snø er bedre til smelting enn løs snø.
 • Grovkornet snø inneholder mer vann enn finkornet.
 • Hvis snøen inneholder lite vann, så blir det ikke mye man får igjen av en smelting. Man må derfor stadig ha på mer snø etter hvert som den smelter. Fokksnø er dårligst.
 • Man sparer mye brennstoff ved å smelte snø som inneholder mye vann. Da sparer man miljøet og får lettere vekt i pulk eller sekk.

 

 

Innos og bekkeos kan ha tynn is, så pass på! Nede i bekkedaler kan det være rasfare.

Vær særlig oppmerksom på regulerte vann som kan ha ustabil is.

 

Les også Lær deg isen å kjenne. Sikkerhet på isen